Metličkový /škrábaný betón na parkovisku namiesto zámkovej dlažby

Konečne prišla na radu aj parkovacia plocha pred domom. V rámci nej je vodomerná šachta a žumpa, pôvodný plán počítal so zámkovou dlažbou ako vrchnou vrstvou, pod ktorú sme svojpomocne vybetónovali deku, ktorej súčasťou je aj vrch žumpy a vodomernej šachty. Kým sme sa dostali k finálnej úprave, prebehlo pár rokov počas ktorých dostala táto deka vdaka parkovaniu áut cez zimu (rozpustené soli) poriadne na frak a prehodnotili sme vrchnú vrstvu kôli slabej odolnosti tejto deky voči chemickým vplyvom a dopracovali sme sa k poteru z cestného betónu CBIII používaného na vozovky a dialnice v metličkovej /škrábanej úprave, ktorú vídať na parkoviskách pred obchodnými domami alebo ho poznáte z návštevy v severnej amerike, austrálii a podobne.
Zvolili sme ho pre jeho chemickú odolnosť a preto, že bude tvoriť jednu vrstvu neprepúšťajúcu vodu a chemikálie ku spodnej deke, na rozdiel od zámkovky, ktorá by to prepúšťala pod seba.
Postup nie je zložitý, ale treba trochu praxe aby človek vedel kedy má nastúpiť na uvibrovaný betón s leštičkou. Z tohto dôvodu sme realizáciu viac menej nechali na partiu chalanov, ktorý sa tým živia.

Objednaný betón CBIII z betonárky sme roztiahli po ploche klasicky hrablami a uvibrovali, takto vyzeral po prebehnutí vibračnou lištou :Potom sme ho nechali zhruba štyri hodiny aby bol pochôdzny a mohli chalani nastúpiť s rotačnými leštičkami najskôr s nasadenými plechovými kotúčmi pod lopatkami :

a dalšie video :

a dalšie video rotačnej leštičky :

potom nasledovalo hladenie bez kotúčov iba s lopatkami :

no a nakoniec sa do toho pekne vyhladeného povrchu spravia ryhy metlou :